Publicat per Rossell Còmics

Portada (d´un altre autor)

Publicat per Rossell Còmics

Llàpis · Color digital

Publicat per Rossell Còmics

Llàpis · Color digital

Publicat per Rossell Còmics

Llàpis · Color digital

Publicat per Rossell Còmics

Llàpis · Color digital

Publicat per Rossell Còmics

Llàpiz · Color digital