Publicat per Editions Petit a Petit

Portada (d´un altre autor)

Publicat per Editions Petit a Petit

Llàpis · Color digital

Publicat per Editions Petit a Petit

Llàpis · Color digital

Publicat per Editions Petit a Petit

Llàpis · Color digital

Publicat per Editions Petit a Petit

Llàpis · Color digital

Publicat per Editions Petit a Petit

Llàpis · Color digital